Assembly (2007) • Movie

Published Categorized as Movies, Telegram Tagged , , No Comments on Assembly (2007) • Movie

image poster from imdb, mydramalist - Assembly (2007) • Movie

Sinopsis:
Jalan Cerita: Seorang askar berjuang untuk mendapatkan pengiktirafan untuk rakan seperjuangan yang terkorban semasa Perang Saudara China.

Rating: 2h04min ️ 7.3 IMDB
Director: Xiaogang Feng
Actors: Hanyu Zhang, Chao Deng, Wenkang Yuan
Genres: Action Biography 🎭 Drama

Leave a comment